Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Mai multe informații

Evaluări mobiliare

EVALUARE PENTRU IMPOZITARE

Regulated by RICS
TCN Worldwide

EVALUARE PENTRU IMPOZITARE


 

Evaluarea pentru impozitare este una din categoriile de bază în evaluarea proprietăţilor imobiliare însă spre deosebire de evaluarea imobiliară „tradițională” care are ca scop estimarea valorii de piață, determină valoarea impozabilă a clădirilor.

Evaluare impozitare parc logistic
Evaluare impozitare parc logistic

Acest tip de evaluare stabilește valoare impozabilă a unei clădiri și poate fi realizată numai de către evaluator autorizat ANEVAR cu specializarea “evaluarea proprietații imobiliare (EPI)” sau de către un membru corporativ.

Evaluarea pentru impozitare se aplica atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice și se face pentru următoarele tiputi de proprietați:


 

RAPORTUL DE EVALUARE PENTRU IMPOZITARE

Raportul de evaluare pentru impozitare poate fi realizat numai de către un membru autorizat ANEVAR sau de către un membru corporativ și va avea ca utilizator desemnat atât contribuabilul, cât și autoritatea locală pe raza căreia contribuabilul are obligația legală a achitării impozitului pe clădiri.

Evaluare impozitare birouri
Evaluare impozitare birouri

Orice raport de evaluare pentru impozitare trebuie să conțină Anexa 4 în forma publicată de ANEVAR, anexă care reprezintă sinteza raportului de evaluare și ale cărei rubrici sunt obligatorii a fi completate. Rapoartele sunt considerate finale și pot produce efecte numai dacă sunt însoțite de recipisa eliberată ca urmare a îndeplinirii obligației de completare în baza de date BIF (Baza de informații fiscale).


 

CADRU LEGISLATIV

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator imobiliar autorizat ANEVAR în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă. În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referinţă acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor. Modificare introdusă de LEGEA nr. 296 din 18 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1269 din 21 decembrie 2020.


 

EVALUARE ONLINE

Compania noastră oferă posibilitatea, ca şi la celelalte tipuri de evaluări imobiliare online, că instrucţiunile şi determinarea scopului evaluării se poate realiza între Beneficiar şi noi atât prin email, cât şi prin intermediul aplicaţiilor video web ca Skype sau ZOOM, iar colectare datelor necesare redactării raportului de evaluare se poate realiza cu uşurinţă prin intermediul aplicaţiilor web de transfer.


 
 
 
Scroll to Top