Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Mai multe informații

Evaluare Imobiliară

EVALUAREA PENTRU IMPOZITARE

Regulated by RICS
TCN Worldwide

BLOG


Evaluarea pentru impozitare – Ce Este?

Evaluarea pentru impozitare a cunoscut începând cu anul 2015 modificări substanțiale, atât formă cât și modalitatea de estimarea a valorii bază pentru stabilirea cotelor de impozit pe clădiri fiind modificate.

Evaluarea pentru impozitare este una din categoriile de bază în evaluarea proprietăţilor imobiliare însă spre deosebire de evaluarea imobiliară „tradițională” care are ca scop estimarea valorii de piață, determină valoarea impozabilă a clădirilor.

Dacă până în anul 2015 evaluatorul imobiliar estima „valoarea justă a clădirilor” pentru scopul impozitării, din anul 2015 tipul valorii utilizate ca bază a evaluării pentru impozitare a devenit „valoarea impozabilă”, definită în cadrul Standardelor de evaluare a bunurilor ANEVAR și detaliată în GEV 500 – Determinarea Valorii Impozabile.

O altă noutate adusă în evaluarea pentru impozitare a fost necesitatea evaluării clădirilor care au utilizare comercială sau mixtă, deținute și de persoanele fizice care până la modificarea codului fiscal în anul 2015 erau impozitate pe baza unui coeficient de zonare fiscală, calculat de consiliile locale.Evaluarea pentru impozitare - De ce ne trebuie?

Așa cum am menționat anterior, evaluarea pentru impozitare este folosită ca bază pentru aplicarea cotelor de impozit, stabilite anual prin hotărâri ale consiliilor locale, pentru clădirile deținute de persoane fizice sau juridice.

Pentru efectuarea acestui tip de evaluare, cel ce redactează raportul de evaluare trebuie să fie licenţiat ca „evaluator proprietăţi imobiliare” prescurtat EPI, licenţiere obţinută din partea Asociaţiei România A Evaluatorilor Autorizaţi Din România, ANEVAR.

Evaluatorul autorizat ANEVAR determină în cadrul raportului de evaluare, valoarea impozabilă a clădirii, ulterior fiind folosit de către proprietar ca anexă la declarația de impunere depusă la DITL la fiecare 5 ani sau ori de câte ori consideră necesar, conform noilor modificări ale Codului Fiscal.

Pe baza acestui raport de evaluare imobiliară, autorităţile aplică cotele stabilite prin hotărârea consiliului local (HCL) pentru a determina cuantumul impozitului anual pe clădiri.

Cota de impozitare a clădirilor variază în funcție de localitate, în general taxa pe proprietate pentru folosinţa comerciale încadrându-se între 0,8% şi 2% din valoarea impozabilă.Realizarea evaluării pentru impozitare - constrângeri legale

Dacă în termen de maxim 5 ani de la ultima evaluare pentru impozitare, proprietarii de clădiri, persoane fizice sau juridice, nu depun un raport de evaluare imobiliară întocmit de către un evaluator ANEVAR pentru determinarea valorii impozabile, cota de impozitare aplicată va fi de 10% și va avea ca bază ultima valoare impozabilă declarată.

Este foarte important de avut în vedere faptul că termenul maxim pentru depunerea unui raport de evaluare imobiliară pentru determinarea valorii impozabile, întocmit de un evaluator ANEVAR, este de 5 ani de zile, însă vă recomandăm să vă sfătuiți anual cu evaluatorul imobiliar pentru a verifica evoluția valorii clădirilor.Data de depunere a raportului de evaluare

După parcurgerea pașilor din procesul evaluării pentru impozitare, prevăzuţi în GEV 500, evaluatorul imobiliar va emite raportul de evaluare semnat și parafat.

Parafa trebuie să fie valabilă pentru anul în care este emis raportul. Raportul de evaluare trebuie să fie însoțit de recipisa cu număr unic, care certifică înscrierea acestuia de evaluare pentru impozitare în Baza de Informații Fiscale (BIF) ANEVAR.

Raportul de evaluare redactat de evaluatorul imobiliar se depune împreună cu declarația de impunere la DITL al Unităţii Administrativ Teritoriale (UAT) pe raza căreia este amplasată clădirea.

Raportul de evaluare pentru impozitare se depune în copie până la primul termen de plată din anul de referință, de obicei 31 Martie, însă Guvernul României poate prelungi termenul de depunere în situații excepționale.Ce proprietăţi sunt supuse evaluării pentru impozitare?

Conform Codului Fiscal art. 453 punctul b, este considerată clădire orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa să, şi care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii şi echipamente.

Elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite, inclusiv construcţiile reprezentând turnurile de susţinere a turbinelor eoliene şi fundaţiile acestora.

Din categoria construcțiilor care sunt supuse impozitării au fost excluse construcțiile specializate sau împrejmuirile, cu excepţia pilonilor de susținere pe care sunt amplasate nacela și paletele turbinelor eoliene.

Astfel, evaluatorul ANEVAR nu are cadrul legal pentru evaluarea imobiliară a împrejmuirilor, bazinelor sau rezervoarelor și a altor tipuri de construcții care nu întrunesc cumulativ elementele definiției din codul fiscal, pentru determinarea valorii impozabile.Serviciile de evaluare imobiliară Activ Property Services

Compania noastră oferă servicii de evaluare imobiliară și consultanță complexă de peste 25 ani, pe întreg teritoriul țării.

Compania dispune de 7 angajaţi proprii evaluatori autorizaţi ANEVAR şi colaborează cu peste 20 evaluatori imobiliari pe tot cuprinsul tatii, acoperind astfel toate oraşele din România.

Rapoartele de evaluare pentru impozitare sunt întocmite de către un evaluator imobiliar autorizat ANEVAR. Echipa noastră de evaluatori acoperă toate tipurile de clădiri care fac obiectule evaluării pentru determinarea valorii impozabile.

Colegii noștri, evaluatori imobiliari, vă pot sfătui cu privire la aspectele principale ale evaluării imobiliare fie că vă este necesară pentru scopul impozitării sau pentru alte scopuri cum ar fi garantare împrumut bancar sau tranzacționare.

În rândurile de mai sus am vrut să vă prezentăm într-o manieră cât mai simplificată ce presupune procesul de evaluare pentru determinarea valorii impozabile.

În măsura în care există situații excepționale pe care nu le regăsiţi în rândurile de mai sus, echipa departamentului de evaluare imobiliară Activ Property Services vă stă la dispoziție prin canalele de comunicare existente, e-mail sau la numărul de telefon publicat pe site.

Scroll to Top