Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Mai multe informații

Evaluări mobiliare

EVALUARE HALE INDUSTRIALE

Regulated by RICS
TCN Worldwide

EVALUARE HALE INDUSTRIALE


 

Evaluarea halelor industrial este de asemenea un serviciu de bază al departamentului de evaluare imobiliară al Activ Property Services. Piaţa spaţiilor industriale a cunoscut o creştere semnificativă în ultimii 10 ani, în principal în jurul marilor noduri de infrastructură rutieră din apropierea oraşelor Bucuresti-Pitesti, Timisoara-Arad, Cluj-Turda, Braşov şi Sibiu-Alba Iulia.

Evaluare Hale Depozitare

Evaluatorii imobiliari Activ property Services au realizat un număr semnificativ de rapoarte de evaluare imobiliară hale de depozitare şi rapoarte de evaluare imobiliară hale de producţie. Scopul evaluărilor a fost divers, dar ponderea cea mai mare au avut-o evaluările şi reevaluările pentru creditare bancară şi pentru impozitare.

Experienţa experţilor noştri ANEVAR (Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România) se regăseşte în toate tipurile de evaluări imobiliare pentru imobile industriale. Din punct de vedere al utilizării imobilelor acestea sunt:

  1. Evaluarea hale industriale pentru depozitare (cele mai comune)
  2. Evaluarea hale industriale pentru producţie
  3. Evaluarea proiectelor de hale industriale


 

Evaluarea halelor industriale presupune o cunoaştere temeinică a modelelor constructive a acestor clădiri şi o înţelegere a pieţei spaţiilor industriale la nivelul întregii ţări. Experţii noştri evaluatori colaborează în mod curent cu agenţii imobiliari care realizează efectiv închirierea şi / sau vânzarea imobilelor industriale, putând astfel a înţeleagă tot specificul acestei industrii.

Evaluarea halelor industriale presupune cunoştinte bune de infrastructură şi urbanism, aceste elemente fiind determinante în realizarea rapoartelor de evaluare pentru proiecte industriale de anvergură.

Destinaţia halelor industriale având un caracter comercial, evaluările imobilelor industriale cade sub incidenţa legile în vigoare cu privire la taxarea proprietăţii imobiliare. Cerinţa principală este aceea că persoanele fizice sau juridice, proprietari de astfel de spaţii, să realizeze un raport de evaluare imobiliară pentru impozitare la un interval de 3 ani pentru firme şi 5 ani pentru persoane fizice. În cazul nerealizării şi raportării către Direcţia de Impozitare şi Taxe Locală a unui astfel de raport atrage după sine impozitarea din oficiu.


 

SCOPUL EVALUĂRII HALELOR INDUSTRIALE

Ca şi pentru alte tipuri de imobile, evaluarea imobiliară a halelor industriale, evaluatorii noştri ANEVAR , dar şi partenerii noştri evaluatorii imobiliari din teritoriu, realizează rapoarte de evaluare pentru cele trei scopuri principale:

  1. Evaluare halelor industriale pentru scop intern, în general pentru Consiliile de Administraţie
  2. Evaluare halelor industriale pentru garantarea împrumuturilor bancare
  3. Evaluare imobiliară pentru impozitare
  4. Evaluare imobiliară pentru vânzare

Raportul de evaluare poate fi cu inspecţia clădirii, model solicitate de cele mai multe ori de băncile creditoare sau de către DITL pentru evaluările pentru impozitare, sau raporte de evaluare imobiliară fără inspecţia clădirii, cerut în general în situaţia reevaluărilor imobiliare pentru creditare imobiliară sau de către bănci în cazul portofoliilor de proprietăţi creditate.


 

SURSELE ŞI METODE DE EVALUARE

Experţii noştri ANEVAR folosesc metoda capitalizării veniturilor pentru determinarea valorii de piaţă pentru halele de depozitare sau de producţie, respectiv metoda abordării prin cost pentru evaluarea imobiliară pentru impozitare unde valoarea folosită este „valoarea impozabilă”. Folosirea metodei capitalizării veniturilor presupune cunoaşterea în detaliu a pieţei spaţiilor industriale şi a chiriilor de piaţă din acest sector imobiliar. Principala sursă de informaţii pentru analiza chiriilor de piaţa este:

Activ Property Services a implementat în ultima perioadă posibilitatea ca mulţi paşi din realizarea unui raport de evaluare imobiliară să se realizeze online. Astfel, evaluarea imobiliară online presupune că instrucţiunile şi determinarea scopului evaluării se poate realiza între Beneficiar şi noi atât prin email, cât şi prin intermediul aplicaţiilor video web ca ZOOM sau Skype, iar colectare datelor necesare redactării raportului de evaluare se poate realiza cu uşurinţă prin intermediul aplicaţiilor web de transfer tip wetransfer.ro

La fel, predarea şi susţinerea rapoartelor de evaluare pentru hale industriale, se se pot folosii aceleaşi metode de transfer sau video web cunoscute.


 

PREŢ EVALUARE HALE INDUSTRIALE

Preţurile realizării rapoartelor de evaluare pentru hale industriale nu diferă foarte mult între preţul pentru evaluare hala depozitare şi preţul pentru evaluare hale producţie. În mod indicativ, preţurile pentru evaluările imobilelor cu destinaţie industrială sunt următoarele:

Evaluare Hale Producție
  1. Evaluare hala depozitare preţ indicativ între 200 şi 600 euro + TVA per proprietate
  2. Evaluare hala producţie preţ indicativ între 400 şi 600 euro + TVA per proprietate
  3. Evaluare proiecte de dezvoltare spaţii industriale preţ indicativ între 400 şi 800 euro + TVA per proiect

Preţurile rapoartelor de evaluare imobiliară de mai sus sunt aplicabile proprietăţilor de vânzare sau creditate în mod curent pe piaţa românească. În cazul evaluării halelor de depozitare sau producţie pentru impozitare, preţul evaluării imobiliare scade cu 10-20 % funcţie de mai mulţi factori ce urmează a fi discutaţi.

 
 
Scroll to Top