Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Mai multe informații

Evaluări mobiliare

EVALUĂRI IMOBILIARE

Regulated by RICS
TCN Worldwide

EVALUĂRI PROPRIETĂŢI IMOBILIARE


 

Evaluarea proprietăţilor imobiliare realizată de Departamentului Evaluări Imobiliare şi Bunuri Mobile al ACTIV PROPERTY SERVICES (se referă la evaluarea clădirilor existente sau viitoare, şi terenurilor din România aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice.

Evaluare cea mai buna utilizare
Conversie clădire comercială în spații de birouri

Realizăm pentru imobile (clădire + teren, teren) următoarele tipuri de evaluări:

 1. Evaluare pentru creditare imobiliară, pentru pentru băncile unde are agremente: UNICREDIT BANK România, BRD Societe Generale, ALPHA BANK România, FIRST BANK România (fost Piraeus Bank) şi BCR (începând cu Ianuarie 2021)
 2. Evaluare de portofolii imobiliare, atât pentru portofolii rezidenţiale, cât şi pentru portofolii comerciale & industriale, sau combinaţii ale acestora
 3. Evaluare pentru informare, în general pentru informarea Consiliilor de Administraţie unde sunt mai multe tipuri de proprietăţi; evaluările pot avea şi un caracter recurent, trimestrial sau anual
 4. Evaluare pentru vânzare, cererile venind în general de la companii ce doresc să restructureze portofolii sau să participe la parteneriate
 5. Estimarea chiriilor de piață și evaluarea proprietăților generatoare de venituri, sunt solicitate mai mult de bănci sau fonduri de investii
 6. Evaluări periodice anuale sau trimestriale
 7. Evaluări pentru raportare financiară conform IFRS
 8. Evaluări pentru impozitare, denumite şi „evaluări pentru taxe”. Se realizează pentru clădirile cu folosiinta comercială, atât pentru persoane fizică, cât şi pentru persoane juridice
 9. Evaluarea proiectelor în curs de construcție, atât rezidenţiale, cât şi comerciale sau industriale
 10. Studii de piață și pentru Cea Mai Bună Utilizare (CMUB), în general pentru intenţia de dezvoltare a unor proiecte imobiliare de anvergură, atât comerciale, cât şi rezidenţiale

 

EVALUARE PENTRU GARANTARE

Evaluările pentru creditare sunt solicitate în general pentru garantare împrumut și sunt utilizate în decizia finanţatorilor de a acorda credite atât persoanelor fizice cât şi celor juridice. Acest tip de evaluare este necesar doar la acordare pentru persoanele fizice, în timp ce persoanele juridice actualizează anual valoarea garanţilor în conformitate cu prevederile acordului Basel II.

Evaluare Apartamente

Cele mai întâlnite tipuri de evaluări pentru creditare sunt:

Valoarea estimată pentru acest tip de evaluare este valoarea de piaţă, utilizată în scopul garantării, aşa cum este ea definită de standardele de evaluare a bunurilor ANEVAR – ediţia 2020.

Compania noastră este agreată de următoarele bănci:

 • Unicredit Bank
 • Credit Agricole Bank
 • Piraeus Bank
 • Banca Intesa SanPaolo
 • First Bank
 • Alpha Bank
 • BRD
 • BCR (în curs)


 

EVALUARE PENTRU VÂNZARE

Evaluările efectuate cu scopul tranzacţionării sunt utilizate de obicei în legătură cu o decizie de management în privinţa preţului pentru care se decide o vânzare sau cumpărare unei proprietăţi imobiliare. Tipul de valoare estimat de un evaluator autorizat ANEVAR este valoarea de piaţă, utilizarea fiind pentru scop de vânzare sau cumpărare.

Valoarea estimată de un evaluator ANEVAR pentru acest tip de evaluare este valoarea de piaţă, utilizată în scopul vânzării sau cumpărării, aşa cum este ea definită de standardele de evaluare a bunurilor ANEVAR – ediţia 2020.


 

EVALUARE PENTRU RAPORTARE FINANCIARĂ

Evaluarea pentru raportarea financiară are ca scop estimarea valorii juste a proprietăţilor imobiliare, defalcată pe elemente componente (terenuri şi construcţii) şi este utilizată de operatorii economici care raportează situaţiile anuale consolidate în concordanţă cu normele IFRS (Internaţional Financial Reporting Standards) care au la bază Standardele Internaţionale de Contabilitate (IAS).

Evaluarea pentru raportare financiară poate fi realizată exclusiv de către un evaluator autorizat ANEVAR.

Valoarea estimată pentru acest tip de evaluare este Valoarea Justă, aşa cum este ea definită de IFRS, fiind armonizată cu echivalentul valorii de piaţă dat de standardele de evaluare a bunurilor ANEVAR – ediţia 2020.


 

EVALUARE PENTRU IMPOZITARE

Această evaluare are ca scop determinarea valorii impozabile a clădirilor. Din anul 2015 tipul de valoare estimat pentru scopul impozitării clădirilor a fost reglementat separat, valoarea impozabilă fiind clar delimitată de valorile utilizate în trecut pentru calcularea bazelor pentru cotele de impozitare aplicate de consiliile locale (valoare de piaţă sau valoare justă). Evaluarea pentru taxe poate fi realizată exclusiv de către un evaluator autorizat ANEVAR.

Valoarea pentru impozitare este reglementată de standardele de evaluare a bunurilor ANEVAR, prin GEV 500.


 

EVALUARE PENTRU INFORMARE

Evaluarea pentru scop intern este realizată la solicitarea proprietarilor pentru a verifica valoarea de piață a unei proprietăţi pentru informare. Evaluarea pentru informare poate fi realizată exclusiv de către un evaluator autorizat ANEVAR.

Valoarea estimată de un evaluator ANEVAR pentru acest tip de evaluare este valoarea de piaţă, utilizată în scopul vânzării sau cumpărării, aşa cum este ea definită de standardele de evaluare a bunurilor ANEVAR – ediţia 2020.


 
 
 
Scroll to Top