Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Mai multe informații

Evaluare Imobiliară

EVALUAREA PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE

Regulated by RICS
TCN Worldwide

BLOG


Când poate fi necesară evaluarea proprietății imobiliare, cât durează evaluarea și care sunt actele necesare?

Evaluarea proprietății imobiliare reprezintă o parte importantă a procesului de cumpărare, vânzare sau închiriere a unei locuințe, în urma căreia se stabilește, într-un mod imparțial, de către un evaluator imobiliar, valoarea de piață a proprietății. Legislația națională definește evaluarea ca pe o activitate de estimare a valorii unei proprietăți imobiliare, materializată întrun înscris, denumit raport de evaluare, realizată în conformitate cu standardele specifice acestei activități și cu deontologia profesională, de către un evaluator autorizat ANEVAR.Cine poate solicita o evaluare imobiliară?

O evaluare a unei proprietăți imobiliare poate fi solicitată de către un potențial cumpărător, de persoana interesată să vândă sau să închirieze proprietatea sau de către creditori, în situația în care un viitor beneficiar al unui împrumut folosește proprietatea ca garanție ipotecară. De asemenea, evaluarea poate fi necesară în vederea stabilirii valorii de impozitare a proprietății, lucru prevăzut în legislație, dar și pentru asigurarea sa, în astfel de cazuri fiind solicitată fie de beneficiarul poliței de asigurare, fie de compania de asigurări.Care pot fi scopurile unei evaluări imobiliare?

În funcție de cine este solicitantul evaluării, scopul poate fi:

 • cunoașterea valorii estimate a proprietății, în vederea cumpărării sau vinderii acesteia (solicitantul poate să fie un potențial cumpărător sau proprietarul proprietății);
 • cunoașterea valorii estimate a proprietății, în vederea obținerii unui împrumut bancar cu ipotecă (solicitantul este instituția bancară care oferă creditul – scopul evaluării este acela de ai oferi creditorului asigurarea că proprietatea poate acoperi în întregime creditul și că se va putea vinde);
 • pentru raportare financiară (evaluare imobiliară ce poate fi necesară în cazul spațiilor comerciale deținute de societăți);
 • estimarea valorii asigurării, în cazul încheierii unei polițe de asigurare (nu este întotdeauna solicitată de companiile de asigurări, dar poate fi solicitată de client);
 • înregistrarea impozitelor (evaluarea este necesară în cazul persoanelor juridice care dețin orice tip de proprietăți unde se desfășoară activități fiscale, dar și a persoanelor fizice, însă doar pentru proprietăți nerezidențiale);
 • rezolvarea unor litigii sau în vederea solicitării insolvenței.


Evaluare proprietăți imobiliare: ce presupune?

Evaluarea proprietății descrie un raport detaliat realizat de un evaluator imobiliar, ce cuprinde diverse rapoarte, precum și informații cu privire la starea exterioară și interioară a proprietății, o evaluare a facilităților, prezentarea unor eventuale încălcări ale normelor de sănătate și o analiză comparativă cu alte proprietăți din zonă. Evaluarea va presupune prezența la fața locului a unui evaluator imobiliar. Raportul complet va conține inclusiv opiniile formale și concluziile evaluatorul.Ce tip de proprietăți pot necesita evaluare imobiliară?

Evaluarea imobiliară poate presupune evaluarea oricărui tip de imobil, însă cel mai frecvent evaluări sunt solicitate pentru apartamente de locuit, case cu teren sau teren liber. În cazul evaluărilor solicitate de companii, acestea vizează cel mai frecvent estimarea valorii unui spațiu comercial sau industrial sau a unor spații de birouri.Evaluare proprietăți imobiliare: cât timp durează procesul de evaluare și care sunt actele necesare?

Inspecția unei locuințe, realizată de un evaluator imobiliar durează de regulă aproximativ o oră, în funcție de dimensiunea spațiului de locuit și a spațiilor exterioare. După finalizarea evaluării, vor fi necesare între 3 și 14 zile până la primirea raportului oficial. Perioada poate varia în funcție de dimensiunea proprietății, de tipul raportului și de alți factori, cum ar fi un creditor sau o recenzie bancară.

În ceea ce privește actele necesare pentru o evaluare a unei proprietăți imobiliare, acestea sunt:

 • actul de proprietate;
 • copie de pe cartea de identitate (în cazul clienților persoane fizice sau a reprezentanților unor societăți comerciale);
 • copie după certificatul de înmatriculare (în cazul societăților comerciale);
 • plan de amplasament și delimitare;
 • încheiere de intabulare și extrasul de carte funciară, care nu poate fi mai vechi de 3 luni;
 • fișa imobilului;
 • schiță a apartamentului (plan releveu);
 • proces verbal de inspecție (încheiat de către evaluator și semnat de către proprietar);

În cazul terenurilor, se solicită inclusiv:

 • planul de încadrare zonală;
 • certificatul de urbanism.


Scroll to Top