Acest site utilizează module cookie pentru a vă asigura că beneficiați de cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Mai multe informații

Evaluare Imobiliară

INSPECȚIA PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE

Regulated by RICS
TCN Worldwide

BLOG


Evaluarea imobiliară

Evaluarea imobiliară este un proces complex și riguros, implicând analiza detaliată a diferitelor aspecte pentru a determina valoarea corectă a unei proprietăți.

Inspecția este o parte esențială a procesului de evaluare a proprietăților imobiliare și joacă un rol esential în obținerea unei evaluări precise și cuprinzătoare. Ea oferă o perspectivă directă asupra proprietății și a tuturor aspectelor sale, permițând evaluatorului să ia în considerare toti factorii relevanți în procesul de stabilire a valorii.

Iată de ce este importantă Inspecția pentru evaluarea proprietăților imobiliare:

  • Evaluarea stării fizice: Prin inspectarea proprietății, evaluatorul poate determina starea fizică a clădirilor și a terenului. Aceasta include analiza nivelului de uzură, deteriorare sau necesitatea reparațiilor și renovărilor.
  • Identificarea caracteristicilor unice: Fiecare proprietate are caracteristici unice care pot influența valoarea sa. Inspecția permite evaluatorului să identifice aceste particularități, cum ar fi finisajele speciale, dotările sau modificările aduse proprietății.
  • Verificarea conformității cu normele legale: Inspecția poate ajuta la identificarea oricăror neconformități sau probleme legate de regulile și normele locale, cum ar fi construcții ilegale sau probleme de zonare.
  • Evaluarea calității construcției: Inspecția poate ajuta la determinarea calității construcției și materialelor utilizate în clădire. Acest lucru poate afecta durabilitatea și valoarea pe termen lung a proprietății.
  • Determinarea necesităților de renovare sau îmbunătățire: Prin observarea directă a proprietății, evaluatorul poate identifica ce lucrări de renovare sau îmbunătățire ar putea fi necesare pentru a spori valoarea sau a menține proprietatea în stare bună.
  • Obținerea datelor pentru analiza comparativă: Datele colectate în timpul inspecției, cum ar fi dimensiunile camerelor, facilitățile și caracteristicile unice, sunt esențiale pentru a putea compara proprietatea cu altele similare în cadrul abordării prin piață.
  • Asigurarea preciziei evaluării: Inspecția furnizează evaluatorului o înțelegere directă a proprietății și a tuturor detaliilor sale. Aceasta ajută la evitarea erorilor sau estimărilor inexacte care pot apărea atunci când se bazează doar pe informații furnizate de terți.

În urma unei inspecții detaliate a unei proprietăți, evaluatorul poate trage o serie de concluzii importante care vor influența estimarea finală a valorii proprietății. Aceste concluzii pot varia în funcție de starea și aspectele specifice ale fiecărei proprietăți.

Inspecția unei proprietăți este de efectuată de către evaluator autozizat membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR). Acești profesioniști au cunoștințe și experiență în evaluarea proprietăților și în recunoașterea aspectelor importante legate de starea fizică, caracteristicile și valoarea acestora.Evaluatorul imobiliar

Acesta este un profesionist specializat în evaluarea proprietăților imobiliare. Evaluatorii imobiliari sunt calificați să evalueze valoarea proprietăților pe baza diferitelor metode și factori. Inspecția facută de un evaluator imobiliar include analiza atât a aspectelor vizibile, cât și a celor invizibile ale proprietății, precum și colectarea de date relevante pentru evaluare.

Departamentul de evaluări al Activ Property Services, format din experți evaluatori imobiliari ANEVAR din toate zonele României, poate prelua orice solicitare de evaluare pentru bunuri mobile, imobile și intreprinderi, fie din mediul privat, fie de la persoane fizice sau bănci.

Scroll to Top